27 Ocak 2012 Cuma

İkram Hizetleri Programı

Bölümün hedefi; Türkiye ve dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu; İkram Hizmetleri alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hâkim ve sektörel deneyime sahip, en az bir yabancı dile (çok iyi derecede) hakim, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, İkram Hizmetleri sektöründeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insan ilişkilerinde uzmanlığa sahip olan, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kalifiye insan gücünü yetiştirmektedir.
Öğrenciler, öğrenimleri boyunca İkram Hizmetleri alanının temel ilkelerini ve mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrar, alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini, İkram Hizmetleri İşletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilir.
Bu programdan mezun olanlar; genellikle büro ortamında veya kapalı mekanlarda (mutfak, depolama yerleri, restoran ve otellerin servis ve bar kısımları) çalışır. Zaman zaman açık alanda da çalışabilir. Çalışırken mutfak personeli, servis personeli, teknik servis ve müşterilerle iletişim halindedir.
Bu program; Otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dikey Geçişle Geçilen Programlar: Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Beslenme ve Diyetetik
Çalışma Alanları: Bu programdan mezun olanların çalışma alanları oldukça geniştir. Turizm bölgeleri ve büyük şehirler ağırlıklı olmak üzere otel, restoran, pastane, yemek fabrikası, bar, fast-food, catering, konaklama tesisler vb. gibi yiyecek-içecek üretimi ve tüketimiyle ilgili işyerlerinde çalışabilirler.

İlahiyat Önlisans Programı

İlahiyat Önlisans Programı
İlahiyat Önlisans Programı, örgün öğretimde mevcut İlahiyat programının ilk iki yılıyla içerik itibariyle örtüşen, ancak daha büyük toplum kesimlerine benzer fırsatları sunma amacına yönelik olarak açılmış bir programdır. İlahiyat Önlisans programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru dinî bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır.


İlahiyat Önlisans Programından mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca kendi alanlarında örgün öğretim veren programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

26 Ocak 2012 Perşembe

Giyim Üretim Teknolojisi

Meslek Tanıtımı: Giyim üretim teknolojisi

Giyim üretim teknolojisi, tüm ülkelere en yüksek ihracat geliri kazandıran alanların başında gelmektedir. Dolayısıyla endüstriyel açıdan gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu alan ihracat kapasitesi nedeniyle ekonomik büyümede başarının ana kaynağıdır.

 
Aynı şekilde, gelişmiş ülkelerin geçmişine bakıldığında giyim üretim alanındaki başarıların ekonomik gelişmeye ivme kazandırdığı görülmektedir. Ülkemizde bu alandaki seri üretim 1950’li yıllarda atölye tipi küçük işletmelerle başlamıştır. Türkiye, tekstil sektöründe deneyimli ve ham madde açısından zengin bir ülke olduğu için giyim üretimi alanı da bundan olumlu yönde etkilenmiştir. Tüm alanlarda olduğu gibi giyim üretimi teknolojisinde de son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Günümüzde, birçok orta ve küçük ölçekli işletme bu alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Tam kapasiteyle işleyen bu işletmelerde hem yurt içine hem de yurt dışına yönelik olarak üretim yapılmaktadır. Ulusal ve uluslararası pazarlarda elde edilen satış rakamları ülke ekonomisine değer kazandırmaktadır. Ayrıca, ihracat sayesinde dış ödemeler dengesine önemli katkılar sağlanmıştır. Giyim üretimi alanı sadece hazır giyim üretimiyle sınırlı değildir, kadın ve erkek terziliği gibi köklü meslekleri de barındırmaktadır. Geçmişte hemen hemen tüm giysiler elde ve mekanik makinelerde dikilirken, konfeksiyon sektörü yaygınlaştıktan sonra hazır giysilerin kullanımı artmıştır. Önceleri kişiye özel üretim yapılırken, artık seri üretime geçilmiştir. Ancak yine de kadın ve erkek terziliği ülkemizde varlığını sürdüren meslekler arasında yer almaktadır. Günümüzde, hâlâ giysilerini terzilerde diktirmeyi tercih eden belli bir tüketici grubu vardır. Ayrıca; hazır giyim ürünleriyle ilgili tadilat ve yenileme işlemleri de yine terzi atölyelerinde yapılmaktadır. Terzilik eğitimi alan bir kişi sadece terzihanelerde değil, konfeksiyon ve giyim üretim atölyelerinde de mesleğini icra edebilmektedir. Giyim üretim teknolojisi insan faktörünün ön planda olduğu alanlardan biridir. Bu alanda makine teknolojisinin kullanımı ne kadar artarsa artsın, nitelikli iş gücüne her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Bugün sektörde on binlerce iş yerinde yüz binlerce kişiye istihdam sağlanmış durumdadır. Özellikle uluslararası pazarlarda yerli sanayicilerimizin rekabet edebilmesi için sektördeki teknoloji düzeyinin ve eğitimli iş gücü sayısının artması gerekmektedir. Giyim üretimi alanında ilgili meslek liselerinden mezun olan öğrenciler isterlerse meslek yüksek okulu ve fakülte düzeyinde eğitimlerine devam edebilmektedir. Bu alanda meslekî eğitim almış bir kişi tasarım yönünü güçlendirerek moda tasarımcılığı konusunda kendini geliştirebilir. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan dünyaca ünlü birçok Türk moda tasarımcısı vardır. Bu alanda meslekî yeterlik kazanmak için eğitim kadar kişisel çaba da gerekmektedir. Mesleğini ciddiye alan kişilerin başarılı olmaması için hiçbir neden yoktur. Giyim üretim teknolojisi alanında meslekî eğitimini tamamlamış kişiler gelecek planlarını ülkemizle sınırlamak zorunda değildir. Kendini yenilemeyi bilen, yabancı dil konusunda yeterli kişiler, yurt dışında da branşıyla ilgili iş bulabilir. Avrupa Birliği ülkelerinde ya da diğer yabancı ülkelerde görevini en iyi şekilde icra eden meslek elemanları kariyer yaparak yüksek standartlarda çalışma imkânına sahip olabilmektedir.

Fındık Eksperliği Bölümü

Programın amacı, fındık üretimi ve pazarlanması ile ilgili konularda, ara insangücünü yetiştirmektir. Bu programa girmek isteyenlerin biyoloji ile ilgili bu alanda başarılı ticaret ve pazarlamadan, zaman zaman açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

Programın Amacı: Fındık eksperliği programının amacı, fındık üretimi ve pazarlaması ile ilgili konularda ara insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Fındık eksperliği programında matematik, genel istatistik, ekonomi, toprak bilgisi, fındık tarımı, kültür teknik, bitki besleme ve gübreleme tekniği, fındığı kurutma ve depolama ve fabrika işlemleri teknolojisi, fındığı alım hesapları ve bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Fındık eksperliği programına girmek isteyenlerin biyoloji ile ilgili ve bu alanda başarılı, ticaret ve pazarlamadan, zaman zaman açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Fındık eksperliği programını bitirenlere "Fındık Eksperi" ünvanı verilir. Fındık eksperi iyi kalite fındık üretimi için toprağın bakımı, fidanların dikilmesi, bakımı, ürünün toplanması konularında üreticilere bilgi verir. Fındıkların depolanması, paketlenmesi ve pazarlanması ile ilgili işleri ziraat mühendisinin denetimi altında yürütür.

Çalışma Alanları:
Fındık eksperleri Fisko Birlikte, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı İhracat Baş Kontrolörlüklerinde görev alabilirler.     

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Programın Amacı

Bu program ülkemiz ve piyasa koşullarının ihtiyaç duyduğu, mermercilik alanında yetişmiş kalifiye eleman açığını gidermek amacıyla kurulmuştur. Bu programı başarı ile bitiren öğrenciler "Doğal Yapı Taşları Teknolosisi Teknikeri" ünvanını almaya hak kazanırlar.

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Teknikeri

Mermerin doğadan çıkarılmasıyla başlayan, yarı mamul veya mamul hale gelmesi aşamasında çalışan veya çalışmaları organize eden kişidir.

Görevleri

 • Ocağın durumu, kalitesi, verimliliği konusunda etüt çalışması yapar,
 • Mermer bloklarının çıkarılması için gerekli araç gereçleri hazırlar,
 • Mermer bloklarının taşınmasını sağlar,
 • Ham mermerden, isteğe bağlı olarak mamul veya yarı mamul parçaların istiflenmesini stoklanmasını ve ambalajlanmasını sağlar,
 • Fabrika, atölye ve ocak sahasının düzenlenmesini sağlar,
 • Çeşitli mermer ve taşları istenilen ölçülerde keser, deler ve şekillendirir,
 • Mermer üzerine çeşitli şekiller ve yazılar yazar,
 • Fabrika, atölye ve ocak sahasının düzenlenmesini sağlar.

Kullanılan Alet ve Malzemeler

Mermer kesme makineleri(Yan kesme makinesi, Baş kesme makinesi), Matkap (delme makinesi) ve çeşitli çaplarda matkap uçlar, Torna makinesi, Parlatma ve silim makineleri (Otomatik Bant Silme, Köprü Silme, Klasik Silme/Perdah makineleri), Çeşitli boyutta taş ve mermer kesicileri, Çekiç vb. aletler, Yazı makinesi (pantograf),

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Doğal Yapı Taşı Teknolojisi teknikeri olmak isteyenlerin;
 • Vücutça sağlam ve güçlü,
 • Tasarım ve çizimde başarılı, yaratıcı ve estetik duygusuna sahip,
 • Eksiksiz ve pürüzsüz iş yapabilmesi için geneli ve ayrıntıyı algılayabilen,
 • Şekil algılama yeteneği olan,
 • Ölçme ve hesaplama yapabilmesi için belli ölçüde sayısal yeteneğe sahip,
 • Uzay ilişkileri yeteneğine ve mekanik yeteneğe sahip,
 • El-parmak becerisine sahip,
 • Gözlerini ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
 • Sabırlı, işbirliğine açık ve sorumluluk duygusu taşıyan,
 • Matematik ve geometri alanında başarılı kimseler,
olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Doğal Yapı Taşı Teknolojisi teknikerleri; mermer atölyelerinde çalışırlar. Açık ve kapalı alanda, soğukta, sıcakta, gürültülü bir ortamda çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı tozlu, sulu ve rutubetlidir. Meslek elemanları diğer çalışanlar ve müşterilerle sürekli iletişim halindedirler.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Doğal Yapı Taşı Teknolojisi Teknikeri teknikerinin çalışma alanı daha çok özel sektör işletmeleridir. Mermer ocağı işletmesi, mermer işleme fabrikası veya atölyesi, mermer montaj işletmeleri belli başlı çalışma alanlarıdır. Mermer Teknikerlerinin istihdam sorunu gibi bir sorunları yoktur. Mermer kullanımının artması , mermer ihracının artması nitelikli eleman ihtiyacını daha fazla arttırmakta ve öğrencilerin henüz birinci sınıf sonunda iş bağlantısı yapmasına neden olmaktadır. Ülkemizin Ortadoğu’nun işletilmeyen en zengin mermer ocaklarına sahip olması bu mesleğin gelecekte de önemli bir istihdam alanı olacağını göstermektedir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, liseden sonra girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların “Mermercilik” ile “Mermer Teknolojisi” bölümünde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Meslek liselerinin Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, Üst Yapı, Üst Yapı – İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir – Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık, Mermer Teknolojisi, Mermer Teknolojisi (Süsleme Taşçılığı), Süsleme Taşçılığı bölümlerinden mezun olanlar “Mermer Teknolojisi” ve “Mermercilik” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; Matematik, Fizik, Genel Kimya, Teknik Resim, Jeoloji, Mineraloji, Topoğrafya ve Jeolojik Harita Bilgisi, Mermer İşleme Makineleri ve Teknolojileri, taş ocak işletmeciliği, ocak üretim yöntemleri ve makineleri, Sondaj Bilgisi, Elektrik Bilgisi, İç ve Dış Mekan Montajı, Mermer Sanatsal Tasarımı, Maden ve İş Hukuku, Mermer Ekonomisi, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil gibi genel bilgi dersleri de okutulmaktadır. Dördüncü yarıyılda seminer dersi ile Ocak ve fabrika tekniklerini kapsayan bir çalışma yapılmaktadır. Verilen teorik derslerin pekiştirilmesi için her dönem iki teknik gezi olmak üzere ocak ve fabrika gezileri ve yıl sonunda da il dışı teknik ve sosyal gezilerde yapılmaktadır. Yaz döneminde ise 36 işgünü ocak ve fabrika stajları yapılmaktadır.

Meslekte İlerleme

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Jeoloji mühendisliği, - Maden Mühendisliği Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Meslekte ilerleme mesleki açıdan olamasa da idari açıdan olabilir. Çalıştığı işyerinde ustabaşı, idareci konuma gelebilirler. Belli alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırarak o alanda uzmanlaşabilirler. Örneğin taş yontu, mermer-karo-fayans, döşeme, süsleme taşçılığı, ocak işletmeciliği vb. gibi. Mermer Teknikeri kendi işyerini açarak bağımsız da çalışabilir.

25 Ocak 2012 Çarşamba

Marka İletişimi

Marka

Marka ve markalaşma Türkiye'de de son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Markalaşma hedefi birçok işletme için belirleyici olmaktadır. Özellikle KOBİ olarak nitelendirilen işletmeler açısından marka, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara yönelik etkinliklerinin odağını oluşturmaktadır.
Ülkemizde aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecinde pazarlama yönetimi ve marka iletişimi kritik bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle program ülkemizde etkin bir markalaşma ve yönetim kültürü yaratılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Günümüzde her ölçekteki işletmenin pazarlama ve iletişim yönetimi o işletmenin sağlıklı büyümesinde merkezi bir role kavuşmuştur. Bu boyutlarıyla marka iletişimi ön lisans programı, KOBİler başta olmak üzere birçok sektörde gereksinim duyulan bilgi çerçevelerini bütünleşik bir şekilde öğrencilere sunmaktadır.

Programın Amaçları
Marka iletişimi önlisans programının amacı; üretim ya da hizmet sektörlerinde pazarlama, halkla ilişkiler, reklam, iletişim, kurumsal iletişim gibi isimler altında yer alan birimlerde çalışan ve bu alanlara yönelik bir akademik eğitim almamış mevcut ya da potansiyel işgücünün alana ilişkin niteliklerini geliştirmek, çalıştıkları şirketin kurumsallaşması ve profesyonelleşmesi konusunda katkı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

İş Olanakları

Mezunlar; üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların; işletmelerin marka yönetimi birimlerinde, pazarlama bölümlerinde, reklam bölümlerinde, halkla ilişkiler bölümlerinde, kurumsal iletişim bölümlerinde, reklam ajansları, halkla ilişkiler ajansları ve yapım şirketlerinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler.

Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü

TANIM

Binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev yapan kişidir.

GÖREVLER

Mimari dekoratif sanatlar teknikeri , yeni inşa edilen veya eski binaların, mimari planına uygun olarak dekorasyon işlemlerini yapmak için;
Ressam, seramikçi, mühendis ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır,
Uygulamaya konulacak konu ile ilgili desenleri araştırıp tasarlar veya yapılan tasarımı gerçekleştirmek için planı yapar,
Planlanan iş için gereken malzemeleri sağladıktan sonra uygulamaya geçer,
Çalıştığı iş yerinde üst ve astları arasında eşgüdümü sağlar,
Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri alır, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar, bu konuda gerkli kontrolleri yapar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Amaca uygun kesici ve yakıcı aletler,
- Sentetik ve selülozik boya, tiner vb. çözücüler, fırça, tiner, cam, alçı, çamur, kurşun, bakır
- Hava kompresörü,
- Seramik fırını,
- Taşlama makineleri,
- Koruyucu maske, gözlük, eldiven.
- Şekillendirme aletleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mimari dekoratif sanatlar teknikeri olmak isteyenlerin,
Tasarım ve çizim yeteneğine sahip,
Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,
Görme keskinliğine sahip,
Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
Estetik görüşü olan,
Dikkatli ve sabırlı,
Esnek çalışma saatlerine ve yoğun çalışma temposuna dayanıklı,
Seyahat engeli olmayan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zaman zaman kapalı ortamlarda, tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda bazen de açık havada çalışırlar. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir. Uzun süreli atölye çalışmalarında ve yaptıkları çalışmaların montaj ve yerleştirme işlemlerinde görev alabildikleri için bedensel yorgunluk yaşayabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerleri, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl Özel İdarelerinde çalışabilirler. Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern plastik sanat eğitiminin yanı sıra; Türk Mimarisi, Dekorasyon, Restorasyon, Peyzaj, Seramik, Bilgisayarlı Tasarım gibi konuları da aldıklarından gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda da hizmet verebilmektedirler.
İş bulma konusunda daha çok büyük şehirler, ekonomik ,turistik ve tarihi açıdan gelişmiş bölgeler tercih edilmelidir. Hatta bazı alanlarda (cami süslemesi gibi) yurtdışında çalışma imkanı bulunmaktadır. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamakla beraber iş yoğunluğu ve uygulamadaki ağır tempo bu mesleği seçecek olanlar için dikkate alınmalıdır

Restorasyon Bölümü

Restorasyon Bölümü Hakkında Bilgiler
Restorasyon programı, her türlü tarihi binanın restorasyonu, onarımı ve korunması ile ilgili restorotör mimara yardımcı ara meslek elemanı yetiştirir. Restorasyon teknikerleri, serbest piyasadaki restorasyon uygulamalarında çalışabilecekleri gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Müzeler, Milli Saraylar, Milli Parklar, Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyeler vb.. kamu kuruluşlarında görev alabilirler.

Programın Amacı: Restorasyon ve konservasyon programının amacı, tabiat ve kültür varlıklarının korunması ve onarımı alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Restorasyon ve konservasyon programında, kimya, fizik ve mineroloji gibi temel bilim dersleri, güzel sanatlar, klimatoloji, müzecilik, sergileme ve depolama, fotoğrafçılık, restorasyon-konservasyon uygulamaları, teknik resim gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Restorasyon ve konservasyon programında eğitim görmek isteyen kimsenin üst ün bir renk ve şekil algısına, parmaklarını ve ellerini ustalıkla kullanabilme gücüne ve estetik gücüne sahip, güzel sanatlara ilgili ve açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Restorasyon ve konservasyon programını bitirenlere "Restoratör-konservatör" ünvanı verilir. Restoratör ve konservatörler müzelerde, kütüphanelerde, ören yerlerinde, sit alanlarında zamanla bozulan kültür varlıklarının onarımını yapar, müzelerdeki eşyaların bozulmalarını önleyici tedbirler alır.

Çalışma Alanları: Restoratör ve konservatörler kültür ve turizm varlıklarının bağlı olduğu kuruluşlarda görev alabilirler.

Restorasyon Bölümü Olan Üniversiteler Ve İlgili Fakülteler

 • MOLDOVA TEKNİK- MOLDOVA TEKNİK
 • AFYON KOCATEPE- AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU
 • ZONGULDAK KARAELMAS- SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
 • YÜZÜNCÜ YIL- VAN MESLEK YÜKSEKOKULU
 • DUMLUPINAR -KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU
 • MUĞLA- MİLAS MESLEK YÜKSEKOKULU
 • TRAKYA- EDİRNE MESLEK YÜKSEKOKULU
 • YILDIZ TEKNİK- YILDIZ MESLEK YÜKSEKOKULU
 • MİMAR SİNAN- MESLEK YÜKSEKOKULU

24 Ocak 2012 Salı

Gemi Makinaları İşletme Bölümü

Gemi Makinaları İşletme Bölümü
Amaçlar ve Hedefler
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, gemilerde bulunan ana sevk sistemi ve yardımcı sistemlerin işletmeciliği ile ilgili özel bir mühendislik dalıdır. Bu programda, makine mühendisliği öğretiminin ana konularını oluşturan dersler ve elektrik mühendisliği, kontrol mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği gibi konularda ve denizde görev yapmanın gerektireceği çeşitli bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik dersler okutulmaktadır.

İş Olanakları
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü mezunları, uzakyol seferi yapan gemilerde IV. Mühendis’ten
Başmühendis’e kadar olan düzeylerde görev yapabilmekte, ayrıca denizcilikle ilgili faaliyet gösteren işletmelerde ve tersanelerde teknik sorumluluk üstlenebilmektedirler.

Bölüm Olanakları
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği dalındaki dört yıllık eğitim, lisans diploması için akademik yeterliliğin yanısıra, 1995 tarihli Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Tutma Esasları Uluslararası Konvansiyonu ( STCW 95)’nca öngörülmekte olan Uzakyol Vardiya Mühendisi ve Başmühendisi / İkinci Mühendisi eğitim standartlarını (IMO Model Kursları 7.02 ve 7.04) birarada karşılamaktadır.

T.C. Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 24 Temmuz 2001 tarihinde 24472 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gemiadamları Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe bağlı olarak “Eğitim ve Sınav Yönergesi” ölçütlerine uygun eğitim verilmektedir. Dersliklerde verilen teorik bilgiler yanında, M/Y Teal’de yapılan uygulamalı eğitimler ve deniz ticaret filosu gemilerinde yapılan yoğun yaz stajları ile öğrencilerin deniz deneyimi kazanmaları sağlamaktadır.

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Günümüzde bilgi aktarım ve iletişim cihazları, haberleşme teknolojisi konusunda yetişmiş elemanlar tarafından kurulmakta ve işletilmektedir. Haberleşme Eğitim Programımızda Genel Analog ve Dijital Elektronik bilgisinden sonra, Telefon, Radyo- TV, Telli ,Telsiz ve Uydu Haberleşmeleri gibi konular öğretilmekte bu cihazların teknik olarak işleyişleri, Mikro İşlemciler ve Mikro İşlemciler ile bilgi aktarımı cihazlarının bakim onarımları, öğretilmektedir. Bu programın amacı; elektrikli,bilgisayarlı oto kontrollü yer ve uzay iletişim sistemlerinde ve dijital elektroniğin tasarımı, uygulama, kullanım , bakim ve tamirini sürdürebilecek , gereğinde yönetici ve mühendislerle köprü kurabilecek uygulama amacı teknikerlerin yetiştirilmesidir

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Telekomünikasyon (haberleşme) teknikeri olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine özellikle fizik bilimine ilgili ve bu alanda başarılı,
- Elleri ve gözleri sağlam (renk körlüğü olmayan),
- Dikkatli, tedbirli ve sabırlı ,
- Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,
- Sorumluluk duygusu gelişmiş
kimseler olmaları gerekir

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler
Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının ”Haberleşme” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Elektronik haberleşme” olarak değişmesi nedeniyle, ”Haberleşme” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ”Haberleşme” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Meslekte İlerleme

Mesleki eğitimden sonra işyerlerinde çalışan telekomünikasyon teknikerleri idari kadroda kısım şefi, müdür olabilirler.
Telekomünikasyon ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, aşağıdaki alanlarda dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

- Elektronik mühendisliği,
- Elektronik ve haberleşme mühendisliği,
- Elektronik ve haberleşme öğretmenliği,
- Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği,
- Medya ve iletişim sistemleri,
- Havacılık elektriği ve elektroniği.

23 Ocak 2012 Pazartesi

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü

 

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programının amacı, ilaç sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve alt yapıya sahip, ilaç firmalarının ürettikleri ilaçları hekimlere tanıtacak ve onlara ulaştıracak kaliteli personel yetiştirmektir. İlaç endüstrisi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sürekli olarak gelişen bir sektördür. Bu nedenle iyi bir eğitim almış olan ilaç tanıtım elemanlarına her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, ilaç ve medikal sektörüne satış elemanı yetiştiren bir programdır. Mezunlar ilaç firmalarında, ecza depolarında ve medikal firmalarda tıbbi mümessil, satış temsilcisi gibi unvanlarla görev alırlar. Tıbbi Mümessiller pazarın ihtiyacı olan ilaçları tanıtım ve pazarlama, rakiplerin pazardaki hareketlerine göre satış şartlarını belirleme, ilaç ile ilgili bilgileri aktarma, promosyonları ve bilimsel toplantıların düzenlenmesini organize etmek, tanıtımını yaptığı ilacın doktorlar tarafından hasta reçetelerine yazılmasını sağlamak gibi görevler üstlenirler.
Eğitim Süresi : 2 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık : Var
Puan Türü : YGS-6

Yapı Yalıtım Teknolojisi

TANIM Tüm alt ve üstyapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri ilgili mühendis (inşaat, kontrol, makine) veya mimar gözetiminde yapan ve bu alanda çalışan işçilere nezaret eden teknik elemandır.

GÖREVLER

· Yalıtım yapılacak yerde ölçüm ve keşif işlerini yapar,
· Çalışılacak alanın temizliğini ve araç gereçleri kontrol eder,
· Yapılacak yalıtımın cinsine göre(ısı, ses, su ve yangın) gereken en uygun nitelikte ve miktarda malzemeyi hazırlar veya hazırlattırır,
· Yapılacak işe göre yalıtım işinde çalışacak uygun nitelikte ve sayıda işçiyi sağlar,
· Yalıtım yapılacak alana ve yalıtım türüne uygun malzemeleri yalıtım yapılacak yüzeye uygular veya uygulatır,
· İşçilerce yapılan işi kontrol eder, uygulamalardaki aksaklıkları çözmeye yönelik çalışmalar yapar günlük yapılan işleri rapor halinde sorumluluğunda çalıştığı kişilere mühendisine bildirir,
· Günlük yapılan işin raporunu tutar,
· İş güvenliği önlemlerini kontrol eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Ahşap testeresi, Asma iskele, Çekiç, Çivi çakma tabancası, El kaynak makinesi, Eritme kazanı, Kerpeten, Keski, Keser, Halat, Mala, Maket bıçağı, Matkap, Matkap uçları, Metal cetvel, Metal testeresi, Otomatik sıcak hava kaynak makinesi, Perçin aleti, Gönye, Pergel, Tornavida, Sac kesme makinesi, Sac kıvırma makinesi, Spatula, Su terazisi, Tekerlekli yüksek iskele, Teneke makası, Mikser, Fitil derz makinesi, mastar, lav püskürtme sistemi
Test cihazları ( basınç, kıvılcım ve vakum test cihazı), Ahşap çıtalar, Alçı panel, Dübel (plastik), Komposit levhalar, Likit malzemeler, Mekanik tespit elemanları, Mineral yünler ( cam yünü, taş yünü, ahşap yünü, koyun yünü), Plastik esaslı örtüler, Sıva harcı, Su, Süzgeç, Vidalar, Yapıştırma malzemeleri, Kesim Masası.
Eldiven ,emniyet kemeri ve gözlüğü, gaz maskesiMESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yalıtım teknikeri olmak isteyenlerin,
· Bedence sağlam, uzun süre ayakta çalışabilen,
· Göz, el ve parmakları sağlam ve bunları ustalıkla kullanabilen,
· Göz-el eşgüdümü gelişmiş,
· Yönergeyi izleyebilen,
· Detaylara özen gösterebilen,
· Yaptığı işlerde dikkatli, titiz ve tedbirli olan,
· Yenilik ve gelişmelere açık, zamanı iyi kullanabilen,
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

· Yalıtım teknikerleri bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) su yalıtımıyla ilgili çalışabilecekleri gibi, mesken, işyeri, hizmet vb. amaçlı binalarda da çalışmaktadırlar. Kısacası her türlü yapıda su yalıtımında çalışabileceği gibi her türlü yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımını da yapmaktadır.

· Çalışma ortamı kapalı olabileceği gibi açık havada olabilmektedir. Zaman zaman toz ve koku yoğun olabilmektedir.

· Çalışırken mühendisler (inşaat, makine, kontrol) , mimarlar, meslektaşları ve çalışan diğer işçilerle iletişim halindedirler.

MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Yalıtım Teknolojisi” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Yapı Yalıtım Teknolojisi” olarak değişmesi nedeniyle, “Yalıtım Teknolojisi” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Yalıtım Teknolojisi” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Kocaeli Üniversitesi-Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu “Yalıtım Teknolojisi bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Matematik,
· Fizik,
· Kimya

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerinin; Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Kimya Teknolojisi, Lastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Sınai Boya bölümlerinden mezun olanlar Yalıtım Teknikerliği” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

-Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar isesınavsız yerleştirme sonunda kalan kontenjanlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal -1(SAY-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi iki yıldır. Eğitim süresince;
1-Yıl
Boya teknolojisi, Yalıtım teknolojisi, Teknik resim, Yalıtım malzeme bilgisi, Temel yapı bilgisi, Türk dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılap tarihi, Matematik, Fizik, Genel Kimya
2-Yıl
Boya uygulama teknikleri, Yalıtım uygulama teknikleri, Renk Bilgisi, Yalıtım malzemeleri yöntemleri, İşletme, İş güvenliği, Standartlara göre kalite kontrol yöntemleri, Temel bilgisayar bilimleri, Çevre kirliliği ve insan sağlığı, Pazarlama derslerini alırlar.

Ayrıca 45 iş günü Yaz Stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Yalıtım Teknikeri” unvanı ve “Yalıtım Teknolojisi ” Ön lisans diploması verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

· Yalıtım teknikerleri bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) çalışabilecekleri gibi her türlü yapıda su, ısı, ses ve yangın yalıtımında da çalışabilirler.
· Özellikle son zamanlarda ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında yapıların korunması, ekonomik ömrünün uzatılması, yaşam konforunun artırılması, kullanım rahatlığı, tasarruf vb. nedenlerle artış olduğu görülmektedir.
· Yalıtım uygulamaları, inşaat sektörünün gelişmesine ve büyümesine paralel olarak çeşitlenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yapı yalıtımcılığı mesleğinde ihtiyaç duyulan işgücü, inşaat sektörü içinde yakın mesleklerden sağlanmaktadır. Kısacası meslekte iyi eğitim görmüş, nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu gözlenmektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk İşe girişte Asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki kazanç ise Asgari Ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Yalıtım Teknolojisi” “Yapı Yalıtım Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Kimya Mühendisliği” ve “Kimya” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yatçılık ve Yat İşletmeciği Bölümü

Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlayan, yatların sevk ve idaresini düzenleyen, yatların marinaya girip çıkmasında kılavuzluk yapan ve gezi amaçlı yat seferleri düzenleyen kişidir.
GÖREVLER
Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı;Günün ekonomik şartlarını da göz önünde bulundurarak, işletmeyi en karlı biçimde yönetir,Marina işletmeciliği ile yat işletmeciliği arasındaki ilişkiyi kurar, Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutar,Personelin nitelikli olmasını veya kurumda gerekli hizmet içi eğitimi almasını sağlar,Ulusal ve uluslararası ilgili kuralları (SOLAS, STCW, MARPOL, COLREG vb.) uygular, Yatı, kurallara uygun olarak kullanır ve yolcuların emniyetini sağlar,Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlar, Denizcilikle ilgili yayınlar ile rakip firmaların faaliyetlerini izler ve inceler.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Elektronik seyir cihazları ve gemi kullanma simülatörü,Denizde Haberleşme (GMDSS) Simülatörü,
Çeşitli bilgisayar programları,Telsiz, fax gibi iletişim araçları,Bilgisayar, Hesap makinesi, kağıt, kalem vb. büro malzemeleri,
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Yatçılık ve yat işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin;Sağlam bir bedene sahip,Açık havada, özellikle denizlerde yaşamaktan hoşlanan,Yöneticilik vasıflarına sahip,Dikkatli, ayrıntıları algılayabilen, Yaratıcı,Sabırlı, sorumluluk duygusu gelişmiş,İşbirliğine ve yeniliklere açık,İşitme ve konuşma engeli bulunmayan kimseler olması gerekir
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Yatlara hizmet verebilecek niteliğe sahip marinalarda veya yatlarda, yani deniz ortamında çalışır. Hava koşulları, insan ilişkileri ve ticari ilişkileri çalışmayı doğrudan etkiler. Herhangi bir nedenle kazaya maruz kalma ve denize düşerek boğulma riskleri vardır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanları; deniz kıyısındaki yerleşim birimlerinde kendi özel işyerlerini açabildikleri gibi marina işletmelerinde de çalışma olanağı bulabilirler.Okulu bitirenler, 4 aylık deniz stajından sonra Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi Adamları Sınav Merkezinde yapılan, Yat Kaptanlığı sınavına girip başarılı oldukları takdirde, “Yat Kaptanlığı” ehliyetnamesini almaya hak kazanırlar ve yatlarda kaptanlık yapabilirler.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulunun “Yatçılık ve Yat İşletmeciliği” programında verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin “Güverte, GüverteAvlama, Yat Kaptanlığı” bölümünden mezun olanlar “Yatçılık ve Yat İşletmeciliği” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık “ (EA1)” puanı almaları gerekir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. “Yatçılık ve Yat İşletmeciliği” programı kapsamında; Seyir, Gemicilik, Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, Denizde Haberleşme, Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri, Meteoroloji, Denizcilik İngilizcesi, Yelkencilik, Deniz Hukuku, Deniz Turizmi, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil (İngilizce), Deniz Güvenlik, Ekonomi, Bilgisayar Programları ve Kullanımı, Yat ve Marina İşletmeciliği, Su Sporları, Tekne Kullanma, Muhasebe ve Finans, Yiyecekİçecek ve Servis Bilgisi dersleri okutulmaktadır.
MESLEKTE İLERLEME
Yatçılık ve Yat İşletmeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği, Turizm ve Rehberlik” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

22 Ocak 2012 Pazar

Döküm Bölümü

Döküm programının amacı, sanayide model, kalıpl ve döküm yapma işlerinde çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir. Demir- çelik fabrikalarında çalışan döküm programı mezunları formen ve ustabaşı olarak devlet sektöründe görev alanlar tekniker olarak çalışmaktadırlar.Bu program mezunlarına endüstride ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma alanları devlet ve özel sektöre ait iş yerleridir.

Programın Amacı: Döküm programının amacı, sanayide model, kalıp ve döküm yapma işlerinde çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Döküm programında, teknik resim, meslek resmi, konstrüksiyon, malzeme bilgisi, genel döküm teknolojisi, fizik, kimya, matematik ve ekonomi gibi alanlarda çeşitli dersler okutulmaktadır. Öğretimin ilk yılında genel kültür ve meslek dersleri, son sınıfında ise sadece meslek dersleri okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Döküm alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, uzay ve şekil ilişkilerini görebilme gücü yüksek, el ve gözünü koordineli olarak kullanabilen, bedence güçlü ve insan ilişkilerinde başarılı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Döküm programını bitirenlere "Döküm Teknikeri" ünvanıverilir. Döküm teknikeri, sanayide imali düşünülen makine parçasının modelinin tasarlanması, kalıbının hazırlanması ve ergimiş maddenin bu kalıba dökülmesi ile ilgili işleri yürütür.

Çalışma Alanları: Demir-çelik fabrikalarında çalışan döküm programı mezunları formen ve ustabaşı olarak; devlet sektöründe görev alanlar tekniker olarak çalışmaktadırlar. Bu program mezunlarına endüstride de ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma alanları devlet ve özel sektöre ait iş yerleridir. Döküm teknikeri, ergitilmiş metalleri azırlanmış kalıplara döker ve elde edilen parçanın talaşlı ve talaşsız olarak işlenmesi sonucunda kullanılır hale gelmesi sağlar.

---Alıntıdır---

Dericilik Bölümü

Dericilik programının amacı, deri, yün işlenmesi ile ilgili teknolojiyi geliştirme alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktadır.

Programın Amacı: Dericilik programının amacı, hayvan derilerinin ve kürklerinin işlenmesi, boyanması ile ilgili çalışmaları yürütecek olan elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Dericilik programında kimya, fizik, kimya, temel matematik, deri histolojisi ve embriyolojisi, deri üretimi, küçükbaş deri işleme teknolojisi, deri kimyası, deri atıklarının kullanımı, derilerde kalite kontrol ve ham deri ticareti gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler:Dericilik programında okumak isteyenlerin anatomi ve kimyaya ilgili, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Dericilik programını bitirenlere "Dericilik Teknikeri" ünvanı verilir. Dericilik teknikeri yaş deri ve pöstekilerin üzerindeki yabancı cisimlerin temizlenmesi, kimyasal eriyikler içinde bekletilerek tabaklanması, tabaklanan derinin yumuşatıldıktan sonra temizlenmesi, gerdirilmesi ve boyanması gibi işlerin yürütülmesini sağlar. Dericilik teknikeri deri ve lif teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisinin gözetim ve denetimi altında görev yapar.

Çalışma Alanları:Dericilik teknikeri, sektöre ve özel kuruluşlara ait deri işleme fabrika veya atölyelerinde görev alabilir.

Alıntıdır..

Havacılıkta Yer Hizmetleri

Programın Amacı
Yer hizmetleri programının amacı, hava limanlarına inen uçakların uygun yerlere park ettirilmesi, hava alanındaki işaretlerin çizilmesi, yolcuların terminale veya uçağa taşınması ile ilgili işleri planlayıp yürütecek elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Yer hizmetleri programında fizik, matematik, davranış bilimleri, uçak bilgisi, havacılık ve hava trafik kuralları, yolcu ve halkla ilişkiler, aerodinamik ve performans, meteoroloji, seyrüsefer ve radyo aletleri, hareket ve hava seyrüseferi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Yer hizmetleri alanında başarılı olmak için kişinin genel yeteneği yanında ayrıntıları aygılayabilme gücüne sahip, dikkatli ve sorumlu bir kimse olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ışler

Yer hizmetleri programını bitirenlere "Yer Hizmetleri Teknikerri" unvanı verilir. Yer hizmetleri teknikeri, uçakların park edecekleri yerleri, uçak tiplerini ve alanda kalacakları süreyi göz önüne alarak, tespit eder, uçakların, ayrılan yerlere park edilmeleri veya ikmal yerlerine götürülmeleri ile ilgili işleri yönetir.

Çalışma Alanları

Yer hizmetleri teknikerleri THY'na bağlı hava limanları işletmelerinde görev alırlar. Ülkemizde hava taşımacılığı geliştikçe yer hizmetleri tekniklerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır

---ALINTIDIR---

21 Ocak 2012 Cumartesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğrencilere kitle iletişim araçlarına ilişkin kuramsal bilgilerin ek olarak , görsel tasarım bağlamında uygulamaya yönelik beceriler de kazandırılmaktadır Eğitimin ilk yıllarında programda ağırlıklı olarak kültür ve toplum bilimlerinin temel kavramlarına ilişkin dersler yer alırken, sonraki yıllarda görsel tasarıma yönelik dersler ağırlık kazanmaktadır Böylece, çağdaş kültürü özümsemiş öğrenciler, üretim sürecinin uygulama zorluklarını da aşabilecek bilgiyle donatılmaktadır Verilen eğitimle öğrencilerin görsel iletişim tasarımı ve dijital medya alanında yeterli bilgi birikimine ve deneyime sahip olmaları amaçlanmaktadır

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde, özellikle bilgisayar programcılığı ve teknolojisi alanındaki gelişmelerle birlikte dijital ortamda tasarıma ağırlık veren bir ders programı oluşturulmuştur Bölümde, alan dersleri kapsamında; Temel Tasarım, Görsel İşitsel Tasarım, İletişim Bilimlerine Giriş, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstatistik, Sayısal Ortamda Tasarım, Ses Tasarımı, Görüntü Tasarımı, Yaratıcı Yazım, Kurgu, Habercilik ve Röportaj Teknikleri, Metin Çözümleme, Görsel İletişim Uygulamaları okutulmaktadır Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, İngilizce, Matematik, Türk Dili, Uygarlık Tarihi ise ortak zorunlu dersler kapsamındadır

Et ve Ürünleri Teknolojisi

AMAÇ
Et ve et ürünleri teknolojisi programının amacı et, özellikle beyaz et üreten sektörde çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Et endüstrisi programında kanatlı hayvan anatomisi, mikrobiyoloji, hijyen, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, beyaz et tekniği, kesim teknikleri, et ürünleri, yan ürünlerin değerlendirilmesi, pazarlama gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı, Bedence sağlam, Görme, tat ve koku alma duyuları gelişmiş olan, Dikkatli ve sorumluluk sahibi, kimseler olmaları gerekmektedir.
SUNULAN OLANAKLAR
Yüksekokulumuzda Bilgisayar Laboratuarı ve Gıda Laboratuarı bulunmaktadır. Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuarlarından da yararlanılmaktadır.
İSTİHDAM OLANAKLARI
Et Teknikerleri, büyük ve küçükbaş hayvanlardan, kanatlılarda ve balıklardan elde edilen etlerin, koşullarına ve müşteri isteklerine uygun olarak parçalanması, parçalardan sucuk, sosis, köfte gibi et ürünlerinin üretimi, bunların korunması, paketlenmesi ve pazarlanması gibi işlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamaktadırlar. Mezunlar et sanayi ile ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Hayvan Sağlığı Bölümü, belediye mezbahaları ve özel sektöre ait, kırmızı ve beyaz et işleyen işletmelerde görev alabildikleri gibi, et reyonu bulunan marketlerde de görev alabilmektedirler.
Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulu Mezunları ve Açık öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Programına Geçiş Yönetmeliği”nden yararlanılarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı ile “Beslenme ve Diyetetik”, “Gıda Mühendisliği”, “Kimya”, “Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği”, “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği” ve “Ziraat Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler

Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü

Kontenjan sınırlaması yok
2011-2012 eğitim öğretim yılında ÖSYS sınavlarında herhangi bir puan türünden en az 140 puan alan öğrencilerin kabul edileceği programda kontenjan sınırlaması bulunmuyor. Programa, herhangi bir örgün eğitimin öğrenci ve mezunları ile Açıköğretim Fakültesi mezunları üniversite sınavına girmeden, ikinci üniversite olarak doğrudan kayıt yaptırabilecek.
Programı tamamlayanlar, 2 yıllık ön lisans mezunu statüsüne sahip olarak, örgün ve uzaktan eğitim lisans programlarına dikey geçiş yapabilecek. Dersler televizyondan, TRT Okul üzerinden izlenebilecek.
Çağrı Merkezi Yönetimi Ön Lisans Programı ile çağrı merkezi sektörünün temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetimine vakıf, etkin iletişim kuran ve müşteri bağlılığı yaratan nitelikli elemanların yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Anadolu Üniversitesi, Turkcell Global Bilgi ve Turkcell Akademi arasındaki işbirliği; ders kitaplarının hazırlanması, derslerin elektronik ortama aktarılması, televizyon ders çekimlerinin yapılması, e-öğrenme hizmetlerinin uygulanması ve akademik danışmanlık derslerinin yürütülmesini kapsıyor.
“Mezunlar, Turkcell Global Bilgi’nin Çağrı merkezlerinde istihdam önceliğine sahip olacak”
İmza töreninde bir konuşma yapan Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin Aydın, sektördeki yönetici ihtiyacına dikkat çekerek şunları söyledi: “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde sektöre katılacak 25 bin kişiden işini başarıyla yapan iki binden fazla kişinin, işe giriş tarihlerden itibaren 2 yıl içerisinde yönetici pozisyonlarına terfi ettirilmeleri bekleniyor. Çağrı Merkezi sektörü Türkiye’de çok genç bir sektör olmasına rağmen hızla büyüyor ve bugün 40 bin kişiye istihdam sağlıyor. 2013 yılında ise 65 bin kişinin sektörde istihdam edileceği öngörülüyor. Dolayısıyla, sektörde kalifiye eleman ihtiyacı büyük.


Bu işbirliği gençlere iş imkanı verirken, yetiştirdiği kalifiye elemanlarla sektörün ihtiyacını da karşılayacak. Biz de Turkcell Global Bilgi olarak çağrı merkezlerimizde, bu programdan mezun olan öğrencilerimize ihtiyaca göre istihdamda öncelik vereceğiz.”
“Üniversite özel sektör işbirlikleri vizyonumuzun önemli bir parçası.
Bu doğrultuda, kurumsal bilgi birikimimizi kullanarak sektöre nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunacağız.”
Turkcell Akademi Bölüm Başkanı Banu İşçi Sezen; Her alanda süratli bir değişimin yaşandığı günümüzde, kalkınmanın temelini hiç şüphesiz teknoloji üretebilen ve bilgiye sahip olan yüksek seviyede eğitilmiş toplumlar oluşturmaktadır. Teknolojide Lider Turkcell Grup’un stratejik gelişim merkezi olan Turkcell Akademi, özellikle müşteri, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik konularında “Sektöre Nitelikli İnsan Gücü Yetiştirmeyi” ve “Üniversite – Sanayi İşbirlikleri” ile karşılıklı etkileşimi arttırmayı, işine değer katmayı önemli bir misyon edinmiştir. Globalleşmenin getirdiği yenilikler ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda gelişen yeni iş alanlarına cevap verebilen yetkinlikte çalışanların, “genç yeteneklerin” yetiştirilmesi mevcut eğitim sisteminin olduğu kadar kurumların da stratejik öncelikleri arasındadır.
Bugün çok değerli ve bizlere heyecan veren bir programı lanse ediyoruz; “Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı”. Anadolu Üniversitesi’nin tecrübe ve altyapısını, Turkcell Akademi ve Turkcell Global Bilgi’nin kurumsal bilgi birikimi ile birleştirerek, kaliteli bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz. 2 yıllık programın sonunda çağrı merkezi elemanı yetiştirmenin ötesinde, müşteri temsilcisi de yetiştirerek istihdama katkımızı yerine getirmeyi arzuluyoruz” dedi.
“Üniversite-Sanayi işbirliğini yaşam boyu öğretime taşıyoruz ve bu alanda sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın; “Evrensel düzeyde rekabette fark yaratmanın yolunun bilgiden ve insandan geçtiğine inanan Anadolu Üniversitesi, bilgi çağının getirdiği yenilikleri sürekli izleyen ve bu doğrultuda “yaşam boyu öğrenme” vizyonuyla toplumun her kademesindeki bireylerin kişisel gelişiminin güçlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ülkemizin yaşam boyu öğrenme ihtiyacının karşılanmasında ve
bilgi-iletişim teknolojilerinin etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasında önemli bir bilgi birikimi ve deneyimine sahip olan Anadolu Üniversitesi olarak, Turkcell Global Bilgi ve Turkcell Akademi işbirliği çerçevesinde yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Aydın sözlerini şöyle sürdürdü; “Ülkemizin iletişim alanında öncü kuruluşları arasında yer alan Turkcell Global Bilgi ve Turkcell Akademi’nin ve yine ülkemizin eğitim alanındaki öncü kuruluşlarından Anadolu Üniversitesi’nin iletişim ve eğitim gibi iki önemli alanını birleştirerek açtığı “Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı” ile üniversite-özel sektör işbirliğini yaşam boyu öğretime taşıyor ve bu alanda sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”

Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı

Coğrafi Bilgi Sistemleri konuları 2000’li yıllara kadar dünyada ve ülkemizde Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Orman ve Ziraat Fakülteleri, Bilgisayar Mühendisliği, Coğrafya gibi pek çok lisans programında projeler kapsamında ya da ders olarak öğretilmektedir. Ancak giderek artan talep nedeniyle özellikle veri üretimi konusunda çalışabilecek ara elemanların yokluğu önemli ölçüde hissedilmeye başlanmıştır. Günümüzde yapılan çalışmaların büyük kısmının veri yönetimi ve mekansal veriye gereksinim duyması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de coğrafi bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemlerinin önemini ortaya çıkarmış, eğitim kurumları bu alanda yüksek lisans ve doktora programları açmaya başlamışlardır. Anadolu Üniversitesi, İTU, ODTÜ gibi kurumlar bu konuda öncülerdendir.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Dünyada 2000 yılı sonrası konu ile ilgili uzaktan öğretim destekli ya da örgün programlarla insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen eğitim kurumlarının sayısı hızla artarken, ülkemizde Yönetim Bilişim Sistemleri konusunda önlisans-lisans eğitimi veren üniversite sayısı oldukça kısıtlıdır; Coğrafi Bilgi Teknolojileri konusunda önlisans-lisans eğitimi veren üniversite ise hiç bulunmamaktadır. Oysa birimlerin konusunda eğitim almış ara elemana da ihtiyacı vardır.
Yukarıda sözü edilen nedenler ile gereksinimleri karşılamak üzere açılan 'Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı', Uzaktan Eğitim Sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde akademik danışmanlık, e-öğrenme hizmetleri, TV eğitim programlarından yararlanılmaktadır.​​​​​​​​

20 Ocak 2012 Cuma

Organik Tarım Bölümü

Tarımsal gıda ve gıda dışı üretiminin her aşamasında; ekolojik ve biyolojik doğal dengeyi gözeterek, çevreyi kirletmeden, insanlara ve diğer canlılara zarar veren kimyasal girdi ve ilaçları kullanmaksızın kontrollü ve sertifikalı olarak tarımsal üretim yapan ara meslek elemanıdır.

GÖREVLER
- Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürür,
- Organik tarıma başlama, sürdürme, organik ürün sertifikası ve logosu almaya ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yapar,
- Organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarıyla gözetim, denetim ve işbirliği içinde bitkisel ve hayvansal üretim yapar,
- Ekim dikim, bitki koruma, sulama ve hasat işlemlerinin çevreye zararlı kimyasal ve sentetik malzeme ile genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanılmadan yapılmasını sağlar, kendi işletmesinden veya yetkilendirilmiş/sertifikalı kuruluşlarca organik olarak üretilmiş ve geliştirilmiş tohum, fidan-fide, ilaç gübre vb. materyalleri kullanır,
- Bitkilerin hastalıklara karşı korunması ve zararlı/yabancı otlarla mücadele amacıyla; dayanıklı tür ve çeşitlerin üretim seçimini yapar, biyoteknik mücadele yöntemleri uygular, önerilen uygun ekim nöbetini uygular ve şartlara uygun olan toprağı işler,
- Organik ilaçlama yapar,
- Sulama işlemlerinin toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol açmadan sürdürülmesini sağlar, (sulama işlemlerinde atık ve arıtma suyu kullanmamak vb. yöntemlerle.)
- Hasatta kullanılan teknik araç ve gereçlerin ekolojik bozulmaya ve kirliliğe yol açıp açmadığını kontrol eder,
- Ürünü organikliğini bozmayacak şekilde toplar ve ürün toplamada kullanılan materyallerin temizliğini sağlar,
- Toplanan ürünlerin sınıflandırılması, korunması, ambalajlanarak depolanması, pazarlanması ile ilgili yöntemleri belirler ve uygular.
-
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Bitkilerin beslenmesinde kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Bilgisayar ve diğer dijital cihazlar ile kimyasal ve organik gübreler)
- Bitkilerin sulanmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Su motoru, su verme zamanını belirleyen cihazlar)
- İlaçlamada kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler ( İlaç ve pulverizatör)
- Diğer işlemlerin yapılmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Ürün toplama ve depolama aletleri, traktör, Hasat ve harman makineleri, Ölçme ve kontrol aletleri, çapa, tohumlar, fidanlar ve aşılar)
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLEROrganik tarım teknikeri olmak isteyenlerin;
- Kimya, biyoloji, coğrafya ve ekonomi konularına ilgili,
- Bitki yetiştirmeye ilgili,
- Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
- Dikkatli, sorumlu ve dışa dönük,
- İnceleme ve araştırmaya meraklı, tertipli çalışabilen,
- Düzenli ve kurallara uygun çalışan,
- Risk alabilen,
- Sorunlara çözüm üretebilen,
- Doğal yaşam ve çevre duyarlılığına sahip,
- Bedence sağlam, kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Organik tarım teknikerleri;
bitki yetiştirilen tarla ve bahçelerde açık havada, organik hayvansal üretimin yapıldığı işletmeler ile tohumların fiziksel ve biyolojik değerlerinin saptandığı laboratuarlarda ise kapalı alanlarda çalışırlar. Açık havada çalışırken çamurlu, tozlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. gübre ile ilgili çalışmalar sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler.Organik tarım teknikerleri; Tarım İl Müdürlüğü Organik Tarım Komisyonu, ziraat mühendisleri, sertifikalı tarım işçileri, organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, Ekolojik Tarım Derneği (ETO) ve meslektaşlarıyla iletişim halinde çalışırlar.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları; tarımsal üretime ilişkin geniş bir mesleki yelpazede çalışma imkanına sahiptir. Bu kapsamda organik tarım işletmelerinde, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında yardımcı eleman olarak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, tohumculuk, fidancılık, ilaç vb. araştırma merkezlerinde ve danışmanlık bürolarında iş bulma imkanına sahiptirler.
Organik tarım ve organik ürün alanı meslek mensuplarının kendi işlerini kurup sürdürmelerine oldukça elverişlidir. Organik tarım ürünleri ve girdi materyallerinin üretim, ithalat ve ihracat işlemleri artarak yoğunlaşmakta, iç pazarda talebe bağlı olarak perakende sektörü de gelişmektedir. Çevre sağlığı ve insan hakları ile tüketici hakları çerçevesinde organik tarım rağbet gören ve gelişmeye açık bir sektör olarak görülmektedir.

Mantarcılık Bölümü

Mantarcılık programının amacı, önemli bir besin kaynağı olan mantarın, bilimsel olarak üretimini yapacak elemanlar yetiştirmektir. Mantar teknikerleri, resmi ve özel mantar üretim merkezlerinde görev alabilirler.

Programın Amacı:
Mantarcılık programının amacı, önemli bir besin kaynağı olan mantarın bilimsel olarak üretimini yapacak elemanlar yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Mantarcılık alanında biyoloji ve özellikle botanik alanı ile ilgili temel derslerden başka mantarın özellikleri ve mantar üretimine elverişli ortamlar ve mantarın pazarlanması ile ilgili dersler okutulur.

Gereken Nitelikler:
Mantarcılık programına girmek isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan ve bitki üretme faaliyetlerinde hoşlanmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mantarcılık programını bitirenler "Mantar Teknikeri" ünvanı almaya hak kazanırlar. Mantar teknikeri çeşitli mantar türlerinin en verimli şekilde yetiştirileceği alanları belirler; mantarın üretimini, çeşitli aşamalarında denetler ve en sağlıklı ve verimli ürünün elde edilmesini sağlar. Mantar teknikerleri ziraat mühendisleri ile birlikte çalışır.

Çalışma Alanları: Mantar teknikerleri resmi veya özel mantar üretim merkezlerinde görev alabilirler.

Makine-Resim Konstrüksiyon Bölümü

Makine-resim çizgen, genel makine konstrüksiyon ile ilgili konularda teorik ve pratik bilgilere sahip, bir makine konstrüksiyona göre bir makineyi yapabilecek bilgi ve beceride, işçi ile mühendis arasındaki boşluğu dolduracak teknik elemanların yetiştirilmesi amacıyla eğitim yapar. Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu kesimde, Sümerbank, Karayolları ile Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüklerinde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu vb. Kurumların fabrikalarında ve belediyelerde görev alabilmektedir.

Programın Amacı: Makine-resim-konstrüksiyon programı, iyi derecede teknik resim çizen; genel makine konstrüksiyonu ile ilgili konularda teorik ve pratik bilgilere sahip; bir makine konstrüksiyonunu hazırlayan, hazırlanmış bir konstrüksiyona göre bir makineyi yapabilecek bilgi ve beceride; işçi ile mühendis arasındaki boşluğu dolduracak teknik elemanların yetiştirilmesi amacı ile eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Makine-resim-konstrüksiyon programında genel matematik, teknik ilimler (statik, dinamik), mukavemet ve makine elemanları, malzeme bilgisi, üretim teknolojisi ve teknik resim gibi temel derslerin yanı sıra konstrüksiyon, makine-resim-konstrüksiyon, üretim teknolojisi, kalite kontrol, proje tekniği gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Makine-resim-konstrüksiyon programında öğrenim görmek isteyenler, öncelikle makineye ve makine tasarımına ilgi duymalı, kendilerini matematik, fizik, resim alanlarında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca, bu kişiler gözlemleri güçlü, uzay ilişkileri yeteneğine sahip düzgün şekil çizebilen, yaratıcı, araştırıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu ve geçimli olmalıdırlar.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Makine-resim-konstrüksiyon programından mezun olanlara "Makine-Resim Konstrüksiyon Teknikeri" ünvanı verilir. Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu ve özel sektör fabrikalarında teknik bürolarında, üretim atölyelerinde veya kalite kontrol ünitelerinde formen atölye şefi, ustabaşı vb. pozisyonlarda görev alırlar. Teknik büroda çalışanlar, endüstri meslek lisesi mezunları ile makine mühendisleri arasındaki köprüyü oluştururlar. Makine-resim-konstrüksiyon teknikeri, çizim tekniklerini iyi bildiği için teknik ressamın, tasarım ve mühendislik konularında bilgi sahibi olduğu için de mühendisin dilinden anlayan bir ara elemandır.

Çalışma Alanları: Makine-resim-konstrüksiyon teknikerleri kamu kesiminde, Sümerbank, Karayolları ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlüklerinde, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu vb. kurumların fabrikalarında, belediyelerde görev alabilmektedir.

Moda Tasarımı Bölümü

Bu bölüm, tekstil ve konfeksiyon endüstrisi için, dokuma ve baskı tasarımı yapacak, gelişen uygarlığın gereksinimlerine cevap verebilecek,   yeni ve güncel teknolojileri kullanabilecek, nitelikli elemanlar yetiştirir.

Çalışma Alanları:
Mezunlar, tekstil ve dokuma fabrikalarında, üretilecek malların biçim ve desenlerinin tasarımını yaparlar. Kamu ve özel sektöre ait tüm tekstil fabrikalarında; iplik- dokuma – baskı ünitelerinin kreasyon, negatif renklendirme bölümlerinde çalışabilirler.
Mezunlar; Moda Tasarımcısı unvanı alırlar. Serbest tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi, moda ve hazır giyim sektöründe, tasarım stüdyolarında, sahne sanatları ile ilgili resmi ve özel kurumlarda, sinema ve televizyon kurumlarında da tasarımcı olarak çalışabilirler. Tekstil, konfeksiyon ve moda ile ilgili firmalarda danışman veya uzman olarak da geniş iş olanaklarına sahiptirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Moda sektörü çok hızlı değişen ve gelişen bir sektör olduğu için, nitelikli tasarımcılara her zaman ihtiyaç olacaktır.
Mesleğin gerektirdiği özellikler:
Şekil uzay ilişkilerini görebilmesi
Yaratıcılık yeteneğine sahip olması
Sanata ve sosyal bilimlere ilgi duyması
Çizim yeteneğine sahip olması
Teknolojiye ilgi duyması
Yeniliklere açık olma ve başkalarıyla işbirliği yapabilmesi
Gözlem yeteneğine sahip olması ve ihtiyaçlara uygun tasarımlar geliştirebilmesi
İnsanlarla iyi iletişim kurması
Renkleri ve şekilleri ince ayrıntılar ile algılayabilmesi gerekir.

MODA TASARIMI (YGS–5)

ÜNİVERSİTE     TABAN P     BAŞARI S
İZMİR EKONOMİ Ü. (TAM B.)     434,034     88.000
ANADOLU Ü.     408,210     144.000
İZMİR EKONOMİ Ü. (%50 B.)     403,059     157.000
GAZİ Ü.(M.T.O.K)     384,882     211.000
GİRESUN Ü.     379,901     227.000
GİRESUN Ü. (İÖ)     363,581     289.000
İZMİR EKONOMİ Ü.     296,771     615.000

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programının Amacı: Finansal piyasaların bir ayağı olan Sermaye Piyasası ayağının ve sermaye piyasası yatırım araçlarının yeterince tanınmadığı ve bu nedenle de yatırımcılar tarafından tercih edilmediği yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmaktadır. Sermaye piyasası yatırım araçlarının yeterince tanınmaması da yatırımcıların finansal kaynak sağlamasını engellemekte ve yatırımların atıl kalmasını sağlamaktadır. Bu durum da ülke ekonomisine zarar vermektedir.
Programımızın temel amacı; ülkemizin kalkınmasının sağlanmasında, sermaye piyasalarındaki kıt kaynakları en etkin ve verimli şekilde yatırımlara aktarılabilecek, kalifiye elemanları yetiştirmektir. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı özellikle Türkiye'de eksikliği belirgin olarak hissedilen bir uzmanlık eğitimi vermektedir. Sermaye piyasası alanında çalışacak kişilerin gerekli olan bilgiyi ancak bu alanda eğitim veren kurumlardan karşılayacakları düşünülmektedir.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programının Misyonu: Misyonumuz; alanında uzman öğretim görevlileri temin etmek, program ile piyasa arasında katalizör görevi yapan zorunlu stajları (30 gün) devamlı kılmak, uygulamalı derslerle öğrencileri iş hayatına adapte etmektir.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programının Vizyonu: Vizyonumuz; piyasada yetersiz miktarda bulunan kalifiye eleman ihtiyacını karşılayacak nitelikte olan bir program yaratmaktır.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programının Donanım Ve Mekan Olanakları: Programımız, eğitim ve öğretiminin teorik kısmını 50 kişilik sınıfta, uygulama kısmını ise bilgisayar laboratuarında sürdürmektedir. Bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarlara, gerekli olan programlar yüklenerek, öğrencilere, deneyimli ve alanlarında uzman öğretim görevlileri tarafından iş hayatına yönelik dersler verilmektedir. Ayrıca bu programlar yardımıyla İMKB’ye internet üzerinden canlı olarak bağlanabilir ve piyasadaki gelişmelerden anında haberdar olunabilmektedir. Aynı zamanda İMKB tarafından yapılan işlemler, gerçek veriler kullanılarak öğrencilere yaptırılmaktadır.
Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları: Bankalar, Sigorta Şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Aracı Kurumlar, Araştırma Kuruluşları.

19 Ocak 2012 Perşembe

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

Sivil Havacılık Yüksekokuluna bağlı “ Hava Ulaştırma İşletmeciliği” nin amacı sivil hava taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Hava ulaştırma işletmecisi, çalıştığı işletmede para, malzeme ve insangücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar, çalışmaları denetler, uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması için önlemler alır. Çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan uçak, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu yapar. Mezunlar Türk Hava Yolları ve Özel Hava Şirketlerine bağlı uçaklarda ve hava limanlarında çalışabilirler.

Programın Amacı: Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programının amacı, hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik, davranış bilimleri, uçak bilgisi, hava trafik kontrolleri,aerodinamik ve performans, hareket ve hava seyrüseferi, işletme ve muhasebe alanında dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programına girmek isteyenlerin normal üstü bir genel yetenek yanında, ayrıntıyı algılama, insanları ikna edebilme ve onlarla iyi ilişkiler kurabilme gücü, dikkat ve sorumluluk gibi kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programını bitirenler "Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi" ünvanı ile görev alırlar.Hava işletmecileri hava limanlarının ve terminallerin verimli bir biçimde yönetilmesinden sorumlu olup yolcuların güven içinde ve rahatlıkla seyahat etmelerini sağlamaya çalışırlar.

Çalışma Alanları: Sivil hava işletmecileri THY'de ve özel havacılık şirketlerinde iş bulabilirler.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Olan Üniversiteler ve İlgili Fakülteleri


 • ANADOLU - SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı

Amaç
Endüstride yapı ve tesisat işlerinde çalışan işçilerin, teknik bilgi ve beceri eksikliğinden ve yetki boşluğundan kaynaklanan denetimsizlikten dolayı, inşa edilen yapı ve tesisatlarda aksaklıkların olduğu herkesçe gözlenmektedir. Ülkemizin milli serveti olan yapılarımızın hem içinde yaşamayı kolaylaştıran hem de verimli ve rahat çalışmaya imkan veren tesisat ve donatımlara sahip olması uygarlığın önemli bir gereğidir. Yaşanabilir, çalışılabilir, refah ve her türlü ihtiyacın karşılanabildiği çağdaş yapıların yapımı ve donatımı için, yapılan işi teknik olarak bilen, mühendisten aldığı direktifler doğrultusunda ustalara ve işçilere yön verebilecek, bilumum tesisat işleri yapan firmalarda mühendis ve işçi arasındaki boşluğu doldurabilecek ara elemanlara ihtiyaç vardır. Bu açığı doldurabilmek amacıyla, Meslek Yüksekokulumuz "Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı", tesisat işlerinden anlayan, tesisat projelerini uygulayabilen, usta ve işçilere uygulatabilen ve bilgisayar ortamında proje çizimleri, hakediş ve metraj yapabilen, pratik tecrübesi yanında kuvvetli bir teorik bilgi ile bu bilgiyi uygulama kabiliyetine ve becerisine sahip olan, çağdaş ve en son teknolojilerle bina donatımını yapabilen, doğalgaz, ısıtma ve sıhhî tesisat sistem ve cihazlarının işleyiş prensiplerini bilen, cihazlarının seçiminde, kurulmasında ve işletilmesinde görev alabilecek; arıza ve koruyucu bakım servis hizmetlerini verebilecek yeterlilikte teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Misyon
Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanında uzman, üstün nitelikli ve derin mesleki bilgi ve becerisine sahip tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üreten, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlayan ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı, uygulayıcı ve geleceği öngören bireyler yetiştirmek ve bu programı ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, bölgesel sorunların çözümüne katkıda bulunan cazibe merkezi haline getirmektir.
Vizyon
Çağdaş eğitim anlayışını akademik ve idari personeline, öğrencisine ve çevresine benimseten, bilimsel gelişmeleri rehber kabul eden, kaliteli, kişilik sahibi, ülkesini ve mesleğini seven misyonu belli nesiler yetiştiren, Atatürk ilke ve inkılaplarını eksiksiz aktaran, çağdaş dünyanın alanındaki sektörün gereksinimlerini benimseyen bilgi çağına hakim, bilinir, görünür; "Mesleğinde Lider Eleman Yetiştiren Bir Program Olmaktır."

Kabul Koşulları
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının; Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi(Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi(Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) bölümlerinden mezun olanlar “Gaz ve Tesisatı Teknolojisi” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara öğrenim hakkı kazanarak yüksekokulumuz önlisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir.

Mezuniyet Koşulları
İki yıllık önlisans programı teorik ve uygulamalı derslerle yürütülmektedir. Eğitimin ilk yılında; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Matematik gibi genel kültür dersleri ile Akışkanlar Mekaniği, Meslek Bilgisi, Teknik Resim, Termodinamik gibi temel mesleki dersler okutulur. İkinci yıl; Temiz Su Tesisatı, Pis Su Tesisatı, Yangın Tesisatı, Elektrik Bilgisi, Doğalgaz Tesisatı, Kalorifer ve Sıcak Su Tesisatı, Proje Hesaplamaları ve Çizimleri gibi uygulamaya yönelik mesleki dersler okutulmakta, ayrıca proje ve staj çalışmaları yaptırılmaktadır. Genel kültür, temel mesleki ve uygulamaya yönelik mesleki derslerin tümünden başarılı olan ve 30 gün olan mesleki stajını tamamlayın öğrenciler mezun olmayı hak kazanmaktadırlar.

Alınacak Derece
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler "Gaz ve Tesisatı Teknolojisi" alanında ön lisans derecesine sahip olmaktadırlar. “Gaz ve Tesisatı Teknikerliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Makine Mühendisliği, Tesisat Öğretmenliği ve Enerji Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü

Bu bölümde tüm ailelerin ve özellikle kırsal yöredekilerin mevcut kaynak ve imkanları en iyi şekilde kullanarak ekonomik düzeylerine uygun bir yaşam sağlamaları, kırsal yörede tarım yapılmayan aylarda boş kalan insan gücünden yararlanmaları ile ilgili konuları ekonomik, psikolojik , sosyal, fiziksel ve estetik yönleriyle ele alınarak , eğitim ve araştırma yapılır. Bu bölümden mezun olan uzmanların çalışma yerleri Tarım Bakanlığı ve Teknik Ziraat Örgütüdür. Ayrıca otellerde, kreşlerde, hastane ve huzurevlerinde, kısacası evin görevlerini üstlenen her türlü kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak da çalışabilirler.

Programın Amacı: Ev idaresi ve aile ekonomisi programının amacı, evin ve evin işlerini üstlenen kurumların sağlık ve ekonomi ilkelerine uygun biçimde yönetimi alanında çalışacak insangücünü yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Ev idaresi ve aile ekonomisi programında ilk yıl fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji ve sosyoloji gibi temel dersler; daha sonraki yıllarda ise mesleki formasyonu sağlamak amacıyla kişisel ve toplumsal sağlık, kurum ev idaresi, epidemiyoloji ve enfeksiyon kontrolü, ekonomi, pazarlama ve tüketici eğitimi, işletme bilgisi, yönetim ilkeleri, beslenme ilkeleri, konut sorunu ve planlaması gibi meslek dersleri okutulur. Kuramsal ve uygulamalı derslerin yanı sıra öğrenciler edindikleri mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek amacıyla bir yarıyıl halk sağlığına hizmet veren kuruluşlarda ve bir kez de yaz aylarında (en az bir ay) Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ev idaresi ve aile ekonomisi konularıyla ilgili araştırma ve uygulamayı kapsayan saha çalışması yaparlar.

Gereken Nitelikler: Ev idaresi ve aile ekonomisi eğitimi görmek isteyen kimselerin sosyal bilimlere ilgi duyması, başkalarına yardım etmekten hoşlanması, yeni yollar, orijinal yöntemler geliştirebilme ve insanlarla iyi iletişim kurabilme gücüne sahip olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Ev idaresi ve aile ekonomisi programın bitirenler "Ev İdarecisi ve Aile Ekonomisti" ünvanı ile çalışmaktadırlar. Ev idarecisi ve aile ekonomisti hastane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda kurumun temizliği,döşenmesi, eşyaların bakımı gibi modern işletmecilikte önemli yeri olan kurum ve ev idareciliği; tüketicinin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yapar. Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda meslek dersleri öğretmeni olarak çalışabilirler.

Çalışma Alanları:
Ev idaresi ve aile ekonomisi bölümü mezunları yurtlarda, otellerde, kreşlerde, hastanelerde ve huzurevlerinde, kısaca evin fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu kuruluşunda veya özel kuruluşunda görev yapmaktadırlar.

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Günümüze kadar keşfedilmiş her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini kapsayan disiplinler arası bir programdır. Enerji lojistiği bakımından üç kıta arasında bir kavşak noktası konumundaki ülkemizde ilk ve tek olan bu programımızın amacı; konvansiyonel, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin başlangıç noktasından son kullanıcıya kadar ulaştırılmasını kapsayan tüm süreçlerin planlanması, icrası, kontrolü ve iyileştirilmesinde görev alacak nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Özellikle Avrupa Birliği’ne uyum yasalarının da zorlayıcılığı ile güvenli ve doğru hizmet sunumunun yanı sıra serbest piyasa ekonomisi uygulamaları tüm işletmelerin önceliği haline gelmiştir. Bu nedenle günümüz Akaryakıt ve Gaz Dağıtım İstasyonlarında, Hidroelektrik Santrallerde, Doğalgaz Çevrim Santrallerinde, Rüzgar Enerjisi Santrallerinde ve diğer tüm Enerji Tesislerinde ve bunların tamamlayıcı ünitelerinde, iyi yetişmiş mesleğinin gereksinimlerini çok iyi algılamış nitelikli işgücüne büyük ihtiyaç bulunmaktadır.
Sayıları her gün daha da artan ve hizmeti daha da iyi sunmak için yarış eden Enerji Tesislerinin, toplam kalite kontrol esasları çerçevesinde beklenen kalitede ve standartta faaliyetlerini aksaksız yürütmeleri için bu programdan mezun olacak elemanlara ihtiyacı giderek artacaktır. ENVER (Enerji Verimliliği) Kanunu çerçevesinde her işyerinde enerji uzmanı veya enerji yeterlik belgesi olan bir yetkin elemanın çalıştırılması mecburiyeti getirilmiş olması, enerji alanında nitelikli insan gücünün önemini daha da artırmıştır. Bu tespitler doğrultusunda ülkemizde ilk olarak yüksekokulumuzda açtığımız bu programdan mezun olacak elemanların özel bir ayrıcalığı olacaktır.

Diğer BilgilerEnerji Tesisleri İşletmeciliği                                   


Çalışma Alanları
Programdan mezun olanlar T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığın bağlı kurumlarında, Petrol ve Gaz Rafineri İşletmelerinde, Ulusal ve Uluslararası Akaryakıt ve Gaz Dağıtım şirketlerinde, Ulusal ve Uluslararası Enerji şirketlerinde, belli bir miktardan çok enerji kullanan tüm kurum ve kuruluşlarda, Akaryakıt ve Gaz Dağıtım İstasyonlarında, Servis İstasyonlarında, akaryakıt ve gaz dağıtım istasyonu olan tüm özel ve kamu sektör birimlerinde, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumunda, bünyesinde akaryakıt istasyonu bulunan konaklama tesislerinde, Lojistik Firmaları ve Ulaşım alanında, özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Elektrik Üretim A.Ş,Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Devlet Su İşleri, Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı, Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş, Türk Petrol Rafineleri A.Ş gibi kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkânına sahiptirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Pazarlama, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

ÖSYM Bilgileri
Öğrenim Dili: Türkçe
Puan Türü: YGS - 1
Süresi: 2 Yıl

18 Ocak 2012 Çarşamba

Kozmetik Teknolojisi

TANIM Kozmetik ürünlerin üretiminde, pazarlama, tanıtım ve satış alanlarında çalışan ara insan gücüdür.

GÖREVLER - Kozmetik üretiminde kullanılan hammaddelerin tespitini yapar, - Kozmetik üretiminde kullanılan suyun mikrobiyolojik kontrollerini yapar, - En az maliyetle, en kaliteli kozmetiğin üretiminin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapar, - Kozmetik üretiminde kullanılan alet ve malzemelerin doğru ölçüp, ölçmediğini izler, bunlarla ilgili kayıtları tutar, - Üretilen kozmetik ürünün tanıtım, pazarlama ve satış departmanlarında çalışır, - İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çevrenin korunması ile işyerindeki hijyen konularındaki talimatlara uyar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER - Ph Metre (Ph ölçer), viskozmetre (Sıvılık derecesi, akışkanlık ölçer), TAA SLES (Ürünü temizleme maddesi), - Renk, koku, görünüş testleri için elektronik test aletleri, KARL FİSHER (Üründeki su miktarını ölçer), - Elektronik terazi, cam ve porselen tüpler, - Isıtıcı ve sogutucu test fırınları, - Asitler, bazlar: Organik ve inorganik numuneler (Mamul, kimyasal karışımlar vb.), - Çeşitli formlar, bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Kozmetik teknikeri olmak isteyenlerin , - Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgi duyan ve bu alanda başarılı, - Dikkatini uzun süre bir noktada yoğunlaştırabilen, - Yenilikleri izleyen, - Koku alma duyumu gelişmiş, - Ayrıntılara dikkat edebilen, tedbirli, - Kimyasal maddelere karşı sağlık sorunu olmayan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Kozmetik teknikerinin çalışma ortamı laboratuarlar ile satış reyonlarıdır. Laboratuarlardaki çalışma ortamı gürültülü ve kokuludur. Çalışırken dikkatli olmadıkları taktirde kimyasal madde yanıkları ve zehirlenmeler olabilir.Çalışma ortamında çalışma arkadaşları ile iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Bu bölümden mezun olanların iş bulma alanları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Kamu ve özel sektörün kimyasal işlemlerle ilgili ürün üreten tüm işletmelerinde iş bulabilme şansları vardır. Ancak kozmetik, gıda ve ilaç sektörleri öne çıkan çalışma alanlarıdır. Kendi başlarına işyeri açmaları da mümkündür ancak çok yüksek sermaye ye ihtiyaçları olacaktır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokulların Kozmetik Teknolojisi programında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI - Meslek liselerinin Boya Teknolojisi, Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme,Plastik Teknolojisi, Proses, Sınai Boya ,Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Cilt Bakımı ve Güzellik, Cilt Bakımı ve Kuaförlük, Kuaförlük/Kuaförlük-Cilt Bakımı ve Epilasyon, Kuaförlük/Kuaförlük-Saç Bakımı ve Yapımı bölümlerinden mezun olanlar “Kozmetik Teknolojisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. - Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ - Eğitim süresi iki yıldır. - Eğitim süresince temel derslerin yanında; Genel Analitik, Organik, Doğal Bileşikler Kimyası, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Kalite Güvence ve Ürün Geliştirme, İş Hukuku, Enstrümental Analiz, Pazarlama, İşletme, İstatistik, Kozmetiğe Giriş, Cilt Bakımı, Dermatoloji, Kozmetik Üretim Teknolojisi, Kozmetik ve İnsan Vücudu, Ambalaj Geliştirme Teknikleri, Kozmetik Preparatlar, Çevre Kirliliği, İnsan Sağlığı, Toksikoloji ve Hijyen, Proje ve Yönlendirilmiş Çalışmalar dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME “Kozmetik Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde Kimya, Kimya Mühendisliği, Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliği lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı olabilirler.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU :Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler. Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir. Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazançları asgari ücretin 3-6 katı arasında değişmektedir.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/meslekler/29571-kozmetik-teknikeri.html#ixzz1iE4nlrlz