11 Haziran 2012 Pazartesi

Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği

.
. .
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni Hakkında Bilgi
TANIM
Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Türk dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim veren kişidir 

GÖREVLER 
Türk dili ve edebiyatı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, bu program çerçevesinde, - Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, - Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, - Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, - Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, - Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır 

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ 
- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, -Ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmak isteyenlerin; -Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş, -Dil ve edebiyata ilgi duyan, insanlarla iyi iletişim kurabilen, - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, -İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, - Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, - Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sınıfta görev yapar Görevini genellikle ayakta yürütür Çalışma ortamı oldukça gürültülü ve biraz tozludur 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında, özel okul ve dershanelerde branşlarında çalışabilirler Türk Dili ve Edebiyatı dersi dışında Türkçe derslerine de girebilirler 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, eğitim fakültelerinin "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir Ayrıca, “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü” bölüm mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni” olabilirler 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 5 yıldır Öğrenciler eğitimleri süresince Türkçe Kompozisyon, Osmanlıca,Türk Dilbilgisi, Türk Edebiyatı, Edebiyat Bilgileri ve Teorisi, Diksiyon, Türk Edebiyat Tarihi gibi derslerin yanı sıra pedagojik formasyon dersleri alırlar , son sınıfta okullarda uygulama yaparlar 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen belirli sayıda adaya MEB’ ce burs verilmektedir Ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenci kredisinden yararlanılabilir Meslek eğitimini tamamlayanlar 9 dereceden aylıkla göreve başlatılırlar Her yıl öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı alırlar

MESLEKTE İLERLEME
- Çalıştıkları okullarda müdür, müdür yardımcısı olabilirler -MEB' ce açılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş olabilirler - Üniversitelerde akademik kariyeri seçenler profesörlüğe kadar yükselebilirler 
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder