5 Nisan 2012 Perşembe

Yerel Yönetimler Bölümü

.
. .

Program Vizyonu;
Yerel yönetimler bölümünün amacı; ülkemizin kalkınmasında mahalli idarelerimize ve özellikle belediyelerimize büyük görevler düşmektedir. Elektrik, su, havagazı, yol, kanalizasyon gibi pek çok şehirsel alt yapı yatırımları genellikle belediyeler tarafından yapılmaktadır. Yerinden yönetim ilkesinin belli bir coğrafi alan itibariyle uygulanması sonucu ortaya çıkan Mahalli idareler, mahalli nitelikli birçok hizmetin görülmesini sağlayan ve demokratik yaşamın bir parçası olan kuruluşlardır.
Ülke geleceğinde bu kadar büyük önemi olan belediyelerin söz konusu görevleri yerine getirebilmeleri için örgütsel ve mali yönden olduğu kadar personel yönünden de güçlü olmaları gerekir.Bilgili, görgülü ve iyi yetişmiş belediye personeline duyulan ihtiyaç açıktır. Belediye hizmetlerinden yakınılan konuların istenilen biçimde çözümlenmesinde, iyi yetişmiş belediye personeline düşen roller önemlidir.
Bu bölümün amacı, bu alandaki açığı kapatabilmek için elemen yetiştirmek amacıyla öğretime başlamıştır.Bu bölüm öğrencileri 1. sınıf sonunda belediyelerde ve il özel idarelerinde 30 iş günü staj yaparak deneyim kazanırlar.
İş Olanakları;
2 yıllık eğitim öğretim döneminde mahalli idareler, personel yönetimi, kamu yönetimi gibi konular verilmektedir. Bu yoğun program sonunda belediyelerde, il özel idarelerinde memur olarak istihdam olanakları bulunur.


Yerel Yönetimler Bölümü,
1-Demokratik, şeffaf, katılımcı yerel yönetimlerin oluşumunu desteklemek ve yerel düzeyde kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik eğitim- öğretimde bulunmak;
2-AB ile bütünleşme sürecinde yerel yönetimlerimizin AB mevzuat ve uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesine katkıyı sağlamak, ülke düzeyinde yerel ve yerinden yönetimi kurumsallaştırarak bölgesel gelişmelere hız kazandırmak amacını taşımaktadır.
Sürekli gelişen ve yenilenen bir dünyada, bireyin sorumluluğunun farkında olarak, toplumun yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak daha demokratik ve etkin yerel yönetim hedefine uygun biçimde, yurt içinde ve yurt dışında yerel yönetimlerle ilgili her alanda araştırma yapmak, çağdaşlaştırıcı çözümlemeler geliştirmek ve eğitim-öğretime yönelik her türlü faaliyette bulunmayı hedeflemektedir.
.

4 yorum:

  1. yerel yönetimler bölümü mezunlarının yurt dışında çalışma olanağı nedir

    YanıtlaSil
  2. yurt içinde imkan yok yurt dışında mı olsun :) ben marmara yerel yön. mezunuyum hocalar bile söylüyor iş bulamıyacağımızı..

    YanıtlaSil
  3. burası çççççççççççççççççççoooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkk iyi

    YanıtlaSil